top of page
IMG_2729.jpeg

Vår vision är att utveckla hållbara företag som skapar värde, ekonomiskt, för klimatet, medarbetare, kunder och leverantörer. Vi är en konfidentiell affärspartner som ofta arbetar i bakgrunden. Verka men inte synas. 

Advisory - Krishantering - Professionellt Styrelsearbete - Coaching

Krishantering, förändringsledning. Vår grundare Niklas coachar och guidar ledare och ledningsgrupper, eller går in och hjälper företag som konsult, eller via korta interimsuppdrag där stora förändringar ska genomförs på kort tid. Genom nätverk förmedlar vi interimsledare och interimsspecialister. Vi hjälper er strukturera och digitalisera er styrelse eller advisory board.

Specialområden: Omvärldsbevakning, utvärdering, rekrytering och utbildning. Vi arbetar med ett brett nätverk specialiserade på sin del.

Capital

Vi erbjuder specialiserade kapitallösningar för bolag i kris eller förändring. Finansiering för Carve-out, Buy-out, Lease-back, brygglån eller fakturaköp. Har du funderingar på kassaflöde och kapital? Ta ett möte med oss.

Speaker

Jag delar med mig av kriserfarenheter som VD för bolag som genomgått strukturella förändringar. Nedläggning, produktionsflytt, avveckling, right-sizing av verksamheter. Teoretiskt ställs mot vad som verkligen sker och går att göra  Jag pratar om goda och dåliga exempel på styrelsearbete med lärorika anekdoter. Hur arbeta i kris verkligen är och vikten av omvärldsbevakning exemplifieras.

Ni kommer lämna med en iver att ta tag i bolagsstyrning, planera för kris och ta tag i Er omvärldsbevakning. 

ADVISORY

Krishantering - Professionellt Styrelsearbete - Affärsrådgivning

Jag coachar och guidar ledare eller går jag in och hjälper företag som konsult, kan även ta korta interimsuppdrag där stora förändringar genomförs på kort tid.

Genom mitt nätverk förmedlar jag andra interimsledare och interimsspecialister.  

Krishantering

Vi hjälper företag förbereda & hantera kriser. Tillsammans skapar vi en robust organisation, redundans, stabsläge.

Vi ger mentala verktyg, Personlig Beredskapsträning, för att kunna agera snabbt utifrån olika scenarios.

Gruppdynamik, att skapa en samman-hållen grupp med högt förtroende. 

Vi bygger scenarios och prioriterar utifrån ert företag, sannolikhet och konsekvens-utfall.

Med gemensamma teorier och språk underlättar vi förståelse för hur kris påverkar oss olika och verktyg för att hjälpa varandra genom processen. Vikten av dokumentation belyses.

Professionellt Styrelsearbete

Vi styr upp ert styrelsearbete, genom att skapa hållbara digitala processer som låter er fokusera på framåtriktat arbete i stället för formalia och dokumentation. I samarbete med partners ser vi över och gör utvärdering, utbildning och rekrytering för att ni ska få en styrelse i toppskick. Vi kan skapa advisory boards, ad-hoc eller längre lösningar. 

Affärsrådgivning

Strategi är att välja bort för fokusera resurser, personal, kapital på det som ger bäst utdelning för verksamheten och sedan fokusera. Att fokuser och skapa förändring är annorlunda mot det dagliga.

En extern coach, konsult eller interimsledare skapar förändring. Vi hjälper er prioritera och stödjer personal genom nödvändiga förändringar. 

CAPITAL

Capital - Vi hjälper våra kunder med kapitallösningar, allt från nystartade bolag, bolag i kris eller förändringsbehov.

Finansieringslösningar för Carve-out, buy-out, lease back, brygglån eller fakturaköp. 

SPEAKER

Speaker - jag delar med mig av erfarenhet från strukturella förändringar inom industrin. Nedläggningar, produktionsflytt, avveckling, right-sizing av verksamheter. Från Teori till vad som egentligen går att göra  Jag pratar om styrelsearbete, goda och dåliga exempel och anekdoter. Hur arbeta i kris och vikten av omvärldsbevakning exemplifieras så att det blir lätt att ta till sig lärdomar. 

När krisen slår till - Ledarskap i kris!

Ni får verktyg att förbereda er inför kris, Vi pratar scenario planering, personlig beredskapsträning, förståelse för gruppdynamik under press och stress och hur ni hanterar det! Niklas delar med sig utifrån egna erfarenheter, från verkligheten. Hur Pilkingtons ledningsgruppen förberedde uppsägning av över 200 anställda med tillgångar över miljarden. Krishantering i Indiska TATA SteelSantex konkurs, vad hände, vad kunde gjorts annorlunda. Styrelsens ansvar, rekonstruktions-förfarande vad händer vid konkurs.

Styrelsearbete - Varför?

Vill du ha styrelsemöten som mest är nödvändigt ont eller möten du ser fram emot, fyllda med spänst, framåtanda och intressanta samtal Vad är styrelsearbete?

Hur skapar vi framåtriktade möten istället för dammig avrapportering av skåpmat? 

Följ med på en dag som tar avstamp i ert företags situation och som ger konkreta råd hur ni kan styra upp ert styrelsearbete så att det blir både roligt och meningsfullt. 

Vi ser över struktur, digitalisering, gruppdynamik och pedagogik i hur möten bäst hålls hur gruppens roller hålls isär. 

Omvärldsbevakning - Utan spaning - ingen aning

Omvärldsbevakning är avgörande för framgångsrika företag. Att förstå strukturella förändringar göra att ni kan positionera er verksamhet rätt och i tid förstå vad som kan ske utifrån olika scenarios. Att proaktivt skapa en bred förståelse för omvärlden är en av styrelsen och ledningens prioriterade uppgifter. Exempel från verkliga livet, från Kodak till Covid.

Niklas Hägerklint

Erfaren VD, Säljdirektör, Entreprenör, Civilekonom

Erfaren ledare, pragmatisk och resultatorienterad.
Prestigelös och hands-on​.

 

Det märks att Niklas har lång erfarenhet att leda, han är strukturerad och fokuserad på att skapa bra arbetsklimat.

Intuitiv, han ser mönster och skapar ordning i det vi upplevde som

kaos genom att ta en sak i taget.

 

Teoretiska modeller, först var vi skeptiska till om det verkligen var för oss,

men Niklas fick det att verka enkelt och engagerade oss. Vi har lärt oss

massor av samarbetet.

  • LinkedIn
IMG_2729.jpeg
bottom of page