Tillgänglig online

Förändringsledning över tid

Vi leder processen för ert förändringsarbete genom veckovis avstämning

  • 1 timma
  • 39 000 svenska kronor
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

Vill ni skapa förändring i ert företag? Boka ett första kostnadsfritt avstämningsmöte! Vet ni vart ni är, vart ni vill och hur ni ska ta er dig? Är medarbetarna med på resan? Har ni en tydlig vision och mission? Basen för en förändring är en stabil grund där ägarfrågor, styrelse och ledningsfrågor är tydligt definierade. Ni bestämmer vad ni vill prioritera, vi hjälper er strukturera så att ni når dit! Löpande abonnemang, utan uppsägningstid! 39.000:-/månad NU: Prova på månad, är ni inte nöjda efter första månaden krediterar vi fakturan Ni betalar ingenting! Vanliga frågor: Ägarfrågor Aktieägaravtal  Styrelseutvärdering, utbildning eller rekrytering  Expansion, förvärv, avyttring eller generationsväxling Strategiöversikt, affärsplan VD-instruktioner ​​ Ekonomi och uppföljning  Nyckeltal, målstyrning Kapitalstruktur, kapitalbindning och räntabilitet  Ledningssystem, affärssystem, CRM, kunddatabas. ​ Vision, mission och medarbetarskap Utveckla säljavdelningen, marknadsföring Internationella affärer ​ Krishantering, turn-arounds Förhandlingsstöd KMA Kvalitet, Miljö och Systematisk arbetsmiljö Arbetsmiljö, delegeringar  Organisation, kompetensbrister, rekrytering Medarbetarsamtal  ​ Surdegar Snabba förändringar  Rekrytera, utveckla och avveckla


Kontaktuppgifter

+46793345252

info@notic.se

Storbåtsvägen 8, 302 72 Halmstad, Sweden