Advisory

Affärsrådgivning - Professionellt Styrelserbete - Krishantering - Förändringsarbete

Advisory

Professionellt Styrelsearbete – vi digitaliserar, sätter upp struktur, process och innehåll. Vi börjar med en heldag för strategiarbete därefter en dag för implementation av processer i digital styrelseportal. Målsättning är att minska administration och skapa fokus på framåtriktat värdeskapande innehåll. Vi följer upp och säkerställer implementation.

Vi löser även Ert behov av utbildning, utvärdering och rekrytering till Styrelsen.