ADVISORY

Krishantering - Professionellt Styrelsearbete - Affärsrådgivning

Jag coachar och guidar ledare eller går jag in och hjälper företag som konsult, kan även ta korta interimsuppdrag där stora förändringar genomförs på kort tid.

Genom mitt nätverk förmedlar jag andra interimsledare och interimsspecialister.  

Krishantering

Never waste a good crisis ! Ta tillvara dynamiken i situationen för att skapa den förändring som är nödvändig. Att ta in resurser, interimsledare eller extern konsult skapar bättre förutsättning att skapa nytt och driva genom förändring. 

Ett vanligt upplägg är att ta in mig som resurs en eller två dagar i veckan att driva förändringsarbetet. Att driva den dagliga verksamheten och förändringsarbetet gör dig splittrad.

Professionellt Styrelsearbete

Vill du styra upp styrelsearbetet? Vi ser över styrelseprocessen och digitaliserar dokumenthanteringen. Vi hjälper till med utvärdering av er nuvarande styrelse, ser över utbildningsbehov och hjälper er rekrytera utifrån er framarbetade kravprofil. 

Ledarcoaching

Individuell coachning av erfaren ledare. Styrkan av egen erfarenhet som VD och Styrelsearbetare ger en annan tyngd i coachningen. Att coacha är att leda rätt och sortera tankar och skapa djupare förståelse för inre drivkrafter och hur du är som person och ledare. Du utvecklas både professionellt och personligt.