top of page

Om vår verksamhet

- we make your business fly higher -

Notic är ett koncept och varumärke inom HalmstadBolagen AB.

Notic fokuserar på ert företag, ägare, ledning. 

- Förändringsledning, en extern resurs underlättar förändring, ett nytt ansikte med andra tankar och ideer accepteras snabbare än att nuvarande ledning "ändrar åsikt". Interims-VD eller förändringskonsult som kommer en dag i veckan

 

-  Funderat på bolagsstyrning, styrelsearbete eller börja med en advisory board? Vi hjälper dig med allt från struktur och digitalisering till utvärdering av behov, rekrytering och utbildning. 

- Kapital, genom rådgivning kan vi ofta frigöra kapital i er verksamhet. Därtill har vi expertkompetens på finansieringslösningar, equity, brygglån, lease-back, fakturaköp för att nämna några.

-Speaker, Niklas Hägerklint pratar om att leda bolag i strukturell förändring, krishantering och ledarskap i förändring. Vikten av omvärldsbevakning, "utan spaning - ingen aning" belyses med egna erfarenheter. 

Makrofaktorer, hur kommer spänningarna mellan auktoritära länder och västvärlden påverka hur vi bedriver tillverkning och logistik, scenarioplanering för framtiden. 

- Styrelsearbete, med värme och humor berättar Niklas om hur styrelsearbete ser ut, ger er en inblick hur även professionella styrelser ibland inte fungerar. 

Niklas är baserad i Halmstad och tar uppdrag både i Sverige och internationellt. 

bottom of page